้                

 

leftim upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
 


 Main  Menu :
 ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลทั่วไป
• วิสัยทัศน์/พันธกิจ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• เอกลักษณ์โรงเรียน
• อัตลักษณ์โรงเรียน
• แผนที่โรงเรียน
แผนผังอาคารเรียน
   
 
 Links ที่น่าสนใจ :
    
    
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
     
    
 
  


  มุมอาเซียน

...........................
Free Hit Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
lineim

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน ..Welcome to Thainiyomsongkroa School Bang Ken District Office...
 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

                              >> เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอนช่อง DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ม.3 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คลิก

 

      

 


    
    
     โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เป็น 1 ใน 437 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่พยายามเต็ม
กำลังในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมรับวิถีชีวิตแนวใหม่ New Normal
รับเปิดเรียน 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

                        Facbook โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
 

  

 


  

 

                 พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อยไทยนิยม 62 "


  


    

 

                                     เกษียณไทยนิยม 2562
:: ภาพกิจกรรม ::
   
 
 


 


 

  


นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล

 ปรัชญาโรงเรียน :

"การศึกษาคือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต"โรงเรียนในเครือข่าย:

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านคลองบัว
โรงเรียนบ้านบัวม
โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

 โรงเรียน IT :
• ชมรมหุ่นยนต์
• Active  Board
• ห้องสมุดดิจิตอล
• ระบบ Wireless
• ระบบรูดบัตรนักเรียน
 
 ข่าวการศึกษา :
• การสอบ O-net
• Thaigoodview
• วิชาการดอทคอม
• วัดผลจุดคอม
• หมู่บ้านครู
• นิเทศออนไลน์

 
 กิจกรรม/ชมรมเด่น :
• ชมรมหมากล้อม
• ชมรมนาฎศิลป์
• ชมรมดนตรีไทย
• ชมรมดนตรีสากล
• วงโยธวาทิต
• กีฬายิมนาสติก
• กีฬาว่ายน้ำ
• ธนาคารโรงเรียน
• สหกรณ์โรงเรียน
ธนาคารขยะ
• ห้องวิทยาศาสตร์


...........................

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
lineim
bottomim bottomim rithim upim rithim
spaceim
         


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.