leftim upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
 


 Main  Menu :
 ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลทั่วไป
• วิสัยทัศน์/พันธกิจ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• เอกลักษณ์โรงเรียน
• อัตลักษณ์โรงเรียน
• แผนที่โรงเรียน
   
 
 Links ที่น่าสนใจ :
    
    
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
     
    
  


  มุมอาเซียน

...........................


Free Hit Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
lineim

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน

   


 


 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

                           ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการโรงเรียน
สองภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Page 1 Page 2 Page 3 
 
 


    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player    26 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันหมากล้อม ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  
    22 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล คณะครู นักเรียน และบุคลาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ร่วมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   1 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล คณะครู นักเรียน และบุคลาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ร่วมไว้อาลัย    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
• กองวิจัยตลาดแรงงาน  clic
:: รางวัลเกียรติยศ ::
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-26ธันวาคม2556 นำทีมโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.อณิยา นุชสำเนียง รองผู้อำนวยการนางลักขณา ทวีศักดิ์ นายกิตติเชษฐ์
จารุเกษม คณะครูสวนพฤษศาสตร์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 จำนวน2คน

:: ภาพความภูมิใจ ::     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


1 กุมภาพันธ์ 2560 นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ท่านผู้อำนวยสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ร่วมแสดงในงาน เทศกาลศิลปะการแสดงเยาวชนไทย-จีน ณ TOT
.................................................................................................

 

 
:: ภาพกิจกรรม ::
     
     


2 ธันวาคม 2559
พิธีสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ปีที่ 89 click
   

30 เมษายน 2558
ประชุมข้าราชการครู
click

2 เมษายน 2558
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
click

20 มีนาคม 2558
อนุบาลมอบวุฒิบัตร
click

5 มีนาคม 2558
มอบรางวัลภาษาไทย
click

20 กุมภาพันธ์ 2558
นิทรรศการวิชาการ
เครือข่ายที่ 19  click

10 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการคอมพิวเตอร์
เพื่อน้อง click


 

 

                                               
 


นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล

 ปรัชญาโรงเรียน :

"การศึกษาคือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต"


เดือนกรกฏาคม 2560


โรงเรียนในเครือข่าย:

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านคลองบัว
โรงเรียนบ้านบัวม
โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

 โรงเรียน IT :
• ชมรมหุ่นยนต์
• Active  Board
• ห้องสมุดดิจิตอล
• ระบบ Wireless
• ระบบรูดบัตรนักเรียน
 
 ข่าวการศึกษา :
• การสอบ O-net
• Thaigoodview
• วิชาการดอทคอม
• วัดผลจุดคอม
• หมู่บ้านครู
• นิเทศออนไลน์

 
 กิจกรรม/ชมรมเด่น :
• ชมรมหมากล้อม
• ชมรมนาฎศิลป์
• ชมรมดนตรีไทย
• ชมรมดนตรีสากล
• วงโยธวาทิต
• กีฬายิมนาสติก
• กีฬาว่ายน้ำ
• ธนาคารโรงเรียน
• สหกรณ์โรงเรียน
ธนาคารขยะ
• ห้องวิทยาศาสตร์


...........................

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
lineim
bottomim bottomim rithim upim rithim
spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: ห้องแสดงผลงาน :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.