leftim upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
 


 Main  Menu :
 ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลทั่วไป
• วิสัยทัศน์/พันธกิจ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหาร
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• เอกลักษณ์โรงเรียน
• อัตลักษณ์โรงเรียน
• แผนที่โรงเรียน
   
 
 Links ที่น่าสนใจ :
    
    
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
     
    
  


  มุมอาเซียน

...........................


Free Hit Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
lineim

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน

   


 
  10 ธันวาคม 2559 รายการเดินหน้าประเทศไทย มาถ่ายทำรายการ สุจริตตามรอยพ่อ ต้านคอร์รับชั่นสากล ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์


 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

                           ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการโรงเรียน
สองภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Page 1 Page 2 Page 3 

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 คลิกที่รูปภาพ

    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player    26 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันหมากล้อม ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  
    22 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล คณะครู นักเรียน และบุคลาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ร่วมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   1 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล คณะครู นักเรียน และบุคลาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ร่วมไว้อาลัย    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
• กองวิจัยตลาดแรงงาน  clic
:: รางวัลเกียรติยศ ::
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-26ธันวาคม2556 นำทีมโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.อณิยา นุชสำเนียง รองผู้อำนวยการนางลักขณา ทวีศักดิ์ นายกิตติเชษฐ์
จารุเกษม คณะครูสวนพฤษศาสตร์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 จำนวน2คน

:: ภาพความภูมิใจ ::Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


21-23 พฤศจิกายน 2557 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ได้รางวัล creativity award  ณ เมือง Sochi ประเทศ Russia
.................................................................................................

 

 
:: ภาพกิจกรรม ::
     
     


2 ธันวาคม 2559
พิธีสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ปีที่ 89 click
   

30 เมษายน 2558
ประชุมข้าราชการครู
click

2 เมษายน 2558
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
click

20 มีนาคม 2558
อนุบาลมอบวุฒิบัตร
click

5 มีนาคม 2558
มอบรางวัลภาษาไทย
click

20 กุมภาพันธ์ 2558
นิทรรศการวิชาการ
เครือข่ายที่ 19  click

10 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการคอมพิวเตอร์
เพื่อน้อง click

31 กรกฏาคม 2557
ค่ายภาษาไทย
click

28 กรกฏาคม 2557
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
click

9 กรกฎาคม 2557
วันอาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา click

9 กรกฎาคม 2557
คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียน click

4 กรกฎาคม 2557
สานสัมพันธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
คณะศิษย์เก่ามัธยมรุ่น 1
click

3 กรกฎาคม  2557 ร่วมแสดงความยินดี
การแข่งขันหุ่นยนต์ click
1กรกฏาคม 2557
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนาม  click
26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่ click


24 มิถุนายน 2557 มอบทุนและทำบุญ
วันสถาปนาโรงเรียน 73 ปี 
click

21 มิถุนายน 2557
รวมพลังคนกรุงเทพ
ต้านยาเสพติด To be number 1 click

19 มิถุนายน 2557 สัปดาห์แห่งการออม ธนาคารโรงเรียน
click

18 มิถุนายน 2557 ไมโลแจกผลิตภัณฑ์ และคลีนิคฟุตบอล click


 

 

                                               
 


นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล

 ปรัชญาโรงเรียน :

"การศึกษาคือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต"


เดือนพฤษภาคม 2559


โรงเรียนในเครือข่าย:

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านคลองบัว
โรงเรียนบ้านบัวม
โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

 โรงเรียน IT :
• ชมรมหุ่นยนต์
• Active  Board
• ห้องสมุดดิจิตอล
• ระบบ Wireless
• ระบบรูดบัตรนักเรียน
 
 ข่าวการศึกษา :
• การสอบ O-net
• Thaigoodview
• วิชาการดอทคอม
• วัดผลจุดคอม
• หมู่บ้านครู
• นิเทศออนไลน์

 
 กิจกรรม/ชมรมเด่น :
• ชมรมหมากล้อม
• ชมรมนาฎศิลป์
• ชมรมดนตรีไทย
• ชมรมดนตรีสากล
• วงโยธวาทิต
• กีฬายิมนาสติก
• กีฬาว่ายน้ำ
• ธนาคารโรงเรียน
• สหกรณ์โรงเรียน
ธนาคารขยะ
• ห้องวิทยาศาสตร์


...........................

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
lineim
bottomim bottomim rithim upim rithim
spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: ห้องแสดงผลงาน :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.