คณะผู้บริหารโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
              ผู้อำนวยการทรายทอง  ตรีสัตยกุล 

 

 

spaceim
         


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.