ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน/ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2560

ชั้น

อ.1

อ.2

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ห้องเรียน

6

6

9

9

9

9

9

9

8

8

8

90

ชาย

90

103

136

155

150

129

150

163

190

139

127

1532

หญิง

87

87

123

142

141

142

143

161

141

105

118

1390

รวม

177

190

259

297

291

271

293

324

331

244

245

2922

  


                  

spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.