>>โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ <<

ที่ตั้ง เลขที่ 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
     
โทรศัพ์ท์ 0-2521-0427  
     
     
โทรสาร 0-2521-0198  
     
Email thaiict@asianet.co.th  
     
Website www.thainiyom.ac.th  
                                      ...............................................................................
spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.